ازمون استخدامی در سال ۹۴

داوطلبان می بایست جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به ادرس اینترنتی www.mui.ac.ir مراجعه نمایند.

ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز دو شنبه مورخ ۲۸/۲/۹۴ لغایت ساعت ۲۴ روز  شنبه مورخ ۲/۳/۹۴ صورت خواهد پذیرفت

ضمنا هرگونه اطلاع رسانی به داوطلبان از طریق وب سایت مذکور اعلام خواهد شد.