استخدام فوری

نیاز به کاردان یا کارشناس مامایی و یا دیپلم بهیار جهت کار در مرکز ترک اعتیاد آدرس : اصفهان - خ پروین - نبش شیخ طوس شرقی - مرکز مشاوره و درمان معین تلفن : ۳۵۵۵۲۵۹۸ - ۳۵۵۵۶۸۷۲