سایت دانشگاه | تماس با ما | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | پیام نما
0010
كارآفرينان مروج فرهنگ رقابت،نوانديشي و پويايي اقتصادي هستند. ............ كارآفرينان با توجه به خصوصيات ممتاز و برجسته خود قادرند با نوآوري بر دامنه محصولات و خدمات بيفزايند. ............. كارآفريني فرايند خلق ثـروت است. كارآفرينان با توجه به خصوصيات ممتاز و برجسته خود قادرند با نوآوري بر دامنه محصولات و خدمات بيفزايند. كارآفريني مساوی است با ايجاد چيزي ارزشمند از هيچ. كارآفرين مساوی است با ارزش آفرين كارآفريني مساوی است با فرايند ايجاد ارزش كارآفرين كسي است كه از عهده تشخيص فرصت هاي جديد كسب و كار برآيد. اصلي ترين منابع جامعه براي ساماندهي اشتغال و كاهش بيكاري،وجود كارآفرينان است. كارآفريني يعني پذيرش ريسك در توسعه فعاليت هاي اقتصادي مخاطره آميز جديد. فرصت گرايي از ويژگيهاي بارز كارآفرينان است. كارآفريني مساوی است با فرآيند تخريب خلاق كارآفريني فرآيندي از شناخت،توسعه و آفرينش يك دورنما براي زندگي است كارآفريني اغلب به عنوان وظيفه اي كه شامل بهره گيري از فرصت هاي موجود در بازار است تلقي مي گردد. كارآفريني شغل و حرفه نيست،شيوه زندگي است. كارآفرينان بيشتر نياز به موفقيت دارند تا قدرت! كارآفرين ابداع كننده اي است كه بر اساس تغييرات بازار عمل مي كند و بر اين اساس تركيبات جديدي را به وجود مي آورد.

 hemase

بازدید کننده محترم ، شما در این سایت می توانید برخی از اطلاعات مرتبط با کارآفرین اعم از اصول ، مفاهیم ، ویژگی ها ، آموزش ، پیامدها ، خلاقیت و نوآوری و تهیه طرح کسب و کار را به صورت شماتیک و تئوری وار
مورد توجه قرار دهيد.

 

 
سایت مشاغل خانگی چاپ

ثبت نام در سایت مشاغل خانگی

 

 

ثبت نام جویندگان کار

آمار سايت

بازدیدهای محتوا : 656302

ورود کاربران