طرح کارورزی

در راستای نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال" و همچنین سیاست دولت محترم مبنی بر اقدام عملی جهت محقق شدن شعار سال ، طرحی تحت عنوان "طرح کارورزی" در دستور کار قرار گرفت که متولی اجرا و هماهنگ کننده آن ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به همراه کلیه دستگاههای اجرایی شدند. لذا جهت ثبت نام  واحد پذیرنده و کارورزان ( گروه پزشکی و پیراپزشکی و غیره) به سایت karvarzi.mcls.gov.irمراجعه فرمایید.

فایل پیوست: