فراخوان جذب کارورز و واحد پذیرنده کارورز

تمامی فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی جهت ثبت نام دوره های کارورزی به ادرس سایت  www.portaltvto.com مراجعه نمایند

فایل پیوست: