مدارک مورد نیاز ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات

موضوع
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
پزشک متخصص
پروانه مطب – پروانه دائم – پایان طرح
متخصص رادیولوژی
موافقت اصولی – پروانه تاسیس و بهره برداری
پزشک عمومی
پروانه مطب – پروانه دائم – پایان طرح
دندانپزشک
پروانه مطب دندانپزشکی – پروانه دائم دندانپزشکی – پایان طرح
داروخانه
پروانه تاسیس داروخانه – پروانه مسئول فنی داروخانه – پایان طرح
آزمایشگاه
موافقت اصولی آزمایشگاه – پروانه تاسیس بهره برداری
فیزیوتراپی – اعضای مصنوعی
موافقت اصولی – پروانه تاسیس فیزیوتراپی – پروانه مسئول فنی
آمبولانس خصوصی : به ازاء هر آمبولانس
موافقت اصولی – پروانه تاسیس و بهره برداری
مطب مامائی
پروانه مطب – پروانه دائم – پایان طرح
مرکز مشاوره در زمینه خدمات پزشکی
موافقت اصولی – پروانه تاسیس و بهره برداری
ادیومتری – اپتومتری – کاردرمانی- گفتار درمانی
موافقت اصولی – پروانه تاسیس و بهره برداری
کارشناس تغذیه
مجوز دفتر – پایان طرح یا معافیت طرح